Yhdistyksemme

Yhdistyksen puheenjohtaja on Hannu Kortelainen, varapuheenjohtaja on P. Olli J. Puhakka, sihteerinä on Mikko Rongas ja taloudenhoitajana Hannu Kortelainen. Hallituksen jäseninä toimivat lisäksi Matti Puhakka, Ilari Kuukkanen, Pirjo Kartano ja Anne Hirvonen.

2012 kunnallisvaaleissa kaupunginvaltuustoon valittiin Ristiinasta Mauri Miettinen.

Lisäksi useita yhdistyksen edustajia toimii aktiivisesti useissa eri kunnallisissa luottamuselimissä ja -tehtävissä.