Kokoomuksen valtuustoryhmä

Mikkelin kaupinginvaltuuston kokous 10.12.2018

Pitkäksi venyyneessä kokouksessä käsiteltiin erittäin huolestuneena kaupungin taludellista tilannetta. Kokoomuksen valtuustoryhmä toi esille huolensa kaupungin taludellisesta tilanteesta ja vaati nopeita toimepiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Armi Salo-Oksa, ryhmäpuheenvuoro:
Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2019

Juhani Oksman esitti talousarvion 2019 lähtettämistä uudelleen valmisteluun. Tämä esitys hävisi äänestyksessä.

Mikkelin Valtuustossa tehtiin 18.6. merkittäviä päätöksiä kaupungin tulevaisuuden suhteen.

Mikkelin talouden tilanne on erittäin vaikeassa tilanteessa. Palveluverkon sopeuttaminen ja talouden tasapainottaminen on ehdottomasti tarpeen ja tästä tulee kaikkien vastuullisten puolueiden pitää kiinni.

Olli Miettisen pitämä ryhmäpuheenvuoro kaupunkirakenneselvitystyöryhmän selvityksestä

Olli Miettisen pitämä ryhmäpuheenvuoro tilinpäätöksestä 2017

Kokoomus Mikkelin Kaupunginvaltuustossa

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä elin, joka päättää kaikista tärkeimmistä asioista kuten kaupungin strategiasta sekä vuotuisesti talousarviosta, jossa määritellään kunkin hallinnonalan käytössä olevat määrärahat ja toiminnan keskeisimmät tavoitteet. Kaupungin valtuustossa on 51 valtuutettua, joista 11 kuuluu Kokoomuksen valtuustoryhmään. Ryhmän puheenjohtajana toimii Armi Salo-Oksa ja varapuheenjohtajina Olli Miettinen ja Oskari Valtola

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksia voi seurata valtuustosalin yleisölehterillä tai yleisölle varatuilla paikoilla salin takaosassa. Kokoukset ovat nähtävissä myös suorana tai tallenteena kaupungin YouTube-kanavalla. Lisäksi kokouksia voi seurata reaaliajassa Twitterissä aihetunnisteella #mlivaltuusto.

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Mikkelin Kaupunginvaltuuston kokoonpano
Mikkelin Kaupunginhallitus
Kokoomuksen vaaliohjelma

 

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 12.2.2018

Kokouksen alussa jaettiin Presidentin myöntämät kunniamerkit. Esitylistan mukaisesti hyväksyttiin kaavamuutoksia, joilla parannettiin maankäyttöä vapaa-ajanasutusta ajatellen. Näin luodaan osaltaan elinvoimaa Mikkeliin. Lisäksi hyväksyttiin kaupunginjohtajan johtajasopimus.

 

Kokoomusehdokkaita ennen 2017 kuntavaaleja!

KOKOOMUKSEN

VALTUUSTORYHMÄ