Tervetuloa Mikkelin Kokoomusyhdistysten kotisivuille

Kokoomuksen Kuntavaaliehdokkaat 2021 Mikkelissä!

 

Kuntavaaliehdokkaiden esittelyt ja kuvat tästä

 

Länsi-Savon vaalikone
 

Ylen vaalikone
 

Ilta-Sanomien vaalikone

 

 

 


Tule tekemään yhdessä parempaa Mikkeliä!

Pääset lukemaan kuntavaaliohjelmaamme myös tästä linkistä.

 

 

Faktat pöytään.

Mikkelin seudun perussuomalaisten pj. Raimo Heinänen syytti lehtihaastattelussa (LS 5.2.2021) Mikkelin kaupungin muita puolueita siitä, että ne eivät ymmärrä asioita. Perussuomalaisilla on faktaa ja muilla mielikuvia. On kuitenkin ikävää, että Heinänen tässä haastattelussa unohtaa faktat ja luo valheellista mielikuvaa muiden puolueiden saamattomuudesta kaupungin talousasioiden hoidossa.

Heinänen vaatii 40 miljoonan euron alijäämän kattamista kahdessa vuodessa käyttötaloutta korjaamalla. Keinoina tähän jättimäiseen sopeutukseen ovat säästöt hallinnosta, tappiollisten yksiköiden realisointi (Stadiumi ja jäähalli) sekä kiinteistöjen myynti. Helppo homma!

Perussuomalaiset unohtavat, että ovat itsekin olleet päättämässä tällä valtuustokaudella tähän mennessä kolmesta sopeuttamisohjelmasta, joiden vaikutukset ovat tähän mennessä yhteensä 28 miljoonaa euroa. Samaan aikaan ESSOTE:n laskutus, eli sotekustannukset ovat nousseet 35 miljoonaa euroa. Verotulot eivät ole pysyneet nousuvauhdissa mukana veronkorotuksesta huolimatta.

Talouden sopeuttamisohjelmat ovat peranneet kaupungin ja sen hallinnon henkilöstön tarkasti läpi. Uusi tavoiteorganisaatio on karsinut tehtäviä ja vähentänyt henkilöstöä. Hallinnosta ei kymmeniä miljoonia enää pystytä säästämään.

Työryhmissä käytiin jo keväällä 2020 lävitse kaikki kaupungin myytävissä oleva omaisuus ja kiinteistöt. Heinänen on itse ollut jo päättämässä kiinteistöjen myynnistä valtuustossa talousarvion hyväksymisen yhteydessä Talous- ja tuottavuusohjelman osana.

Tähän mennessä sopeuttaminen on tehty siten, että mikään palvelu ei kaupungin alueelta ole kokonaan loppunut. Nyt Perussuomalaiset ovat Heinäsen mukaan valmiit lopettamaan lasten jääurheilu ja sisäliikunta mahdollisuudet jäähallilla ja Stadiumilla. Tähän Kokoomus ei ole valmis.

Kaupunki on päättänyt jätevedenpuhdistamon operoinnin ulkoistuksesta tavoitteena kehittää vesilaitoksen toiminnan ympärille liiketoimintaa. Tavoitteena on luoda pakollisesta investoinnista tulovirtaa ja työpaikkoja Mikkeliin. Ulkoistus ei tule lisäämään puhdistamon kustannuksia ja se voidaan purkaa tarvittaessa.

Mikkelin tulee tasapainottaa käyttötaloutensa. Se tulee vaatimaan vielä useampien miljoonien sopeuttamista lähivuosina. Se vaatii päätöksiä kaupungin oman toiminnan osalta ja myös suurimman ostopalvelun ESSOTE:n toiminnassa, joka kamppailee ikääntyvän väestön aiheuttaman palvelutarpeen lisääntymisen kanssa. Sote-uudistuksenkin jälkeen oman toiminnan sopeuttamistarve on vielä noin 8 miljoonaa euroa tämän hetken laskelmien mukaan. Tämä on faktaa, johon ei valitettavasti ole helppoja keinoja.

Mikkeli tarvitsee realistisen suunnitelman alijäämän kattamiseen. Ei mielikuvia siitä, että tätä ei tarvitsisi tehdä tai että se olisi tehtävissä helposti käyttötaloutta tehostamalla. Alijäämä on käytännössä mahdollista kattaa vain omaisuusjärjestelyillä. Omaisuusjärjestelyistä huolimatta Mikkelin tulee jatkaa Suur-Savon Sähkön vahvana omistajana.

Vaalien lähestyessä on erityisen tärkeä pitää kiinni faktoista ja välttää valheellisten mielikuvien luomista.

Armi Salo-Oksa Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Olli Miettinen Kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja

Oskari Valtola Kokoomuksen valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja

 

 

Mikkelin Kokoomuksen Kunnallisjärjestön vuosikokous!

Mikkelin Kokoomuksen Kunnallisjärjestö piti vuosikokouksen torstaina 10.12.2020. Kokouksessa valittiin Kunnallisjärjestönpuheenjohtajaksi vuodelle 2021 jatkamaan nykyinen vuoden 2020 yhdistystä johtanut Olli Marjalaakso. Hallitukseen valittiin lisäksi Pirkko Valtola, Nina Rasola, Emma Mäenpää, Jenni Oksanen, Jorma Harmoinen, Jukka Rossi, Ville Rahikainen, Oskari Valtola, Hannu Kortelainen ja Paavo Puhakka.

Kokoomuksen Mikkelin Kunnallisjärjestön syyskokous antoi seuraavan kannanoton:

Kaupungin kehittämisen ehdoton edellytys on vahva ja vakaa talous. Kohta päättyvälle valtuustokaudelle asetettiin selkeäksi tavoitteeksi tulopohjan laajentaminen, jotta vältytään ikäviltä vaihtoehdoilta. Tässä on epäonnistuttu. Veroprosentti on jouduttu nostamaan lähes valtakunnan ennätystasolle samalla, kun on toteutettu mittavat säästöt. Tämä ei voi olla vaikuttamatta negatiivisesti kaupungin maineeseen ja vetovoimaan.

Kelkka on käännettävä. Väkiluvun lasku pysähtyy vain, mikäli kaupunkiin syntyy uutta työtä. Mikkeli on perinteinen hallinto- ja koulukaupunki, joka tarjoaa suuren määrän julkisen sektorin työpaikkoja. Kokoomus ei tippaakaan väheksy niiden vaikutusta.

Julkinen sektori on kuitenkin sellaisissa vaikeuksissa, että sitä kautta ei pystytä luomaan uutta vetoa. Siksi katseet on käännettävä vahvasti yksityiselle puolelle. Mikkelin on oltava houkutteleva vaihtoehto, kun yritys harkitsee sijoittumista. Ensimmäinen ja ehdoton edellytys on, että ilmapiiri on kannustava eikä lannistava. Kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on yhdessä viestittävä, että tänne kannattaa tulla.

Kaupungin organisaatio on hiottava sellaiseen kuntoon, että jatkuvasti ei ryöpsähtele. Tämä edellyttää johtajuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Maankäyttöön liittyvät virat on täytettävä välittömästi. Normaali rakennuslupa on käsiteltävä kahdessa viikossa, eikä selittelyjä. Asioiden valmistelu on saatettava sellaiselle uralle, että enää emme näe hulevesimaksun tapaisia ylilyöntejä, emmekä jääviyteen jumiutuvia prosesseja.

Mikkelissä on merkittävää potentiaalia. Keskustaan kiinnittyy Satamalahden alue, jonka kehittäminen on pysähtynyt. Sille on laadittava julkinen aikataulu, jota myös seurataan. Suunnitteluun on otettava mukaan rakentajat ja potentiaaliset käyttäjät, jotta tulos on toteuttamiskelpoinen. Meidän on turha tehdä komeita kuvia, jotka jäävät mappeihin lepäämään. On valittava kärkihanke, jolla pää saadaan auki. Ja kärkihanke ei voi olla joku julkinen rakennus, joka rahoitetaan verovaroilla.

Kokoomus ei lähde huutokauppaan kaikesta kivasta ja mukavasta. Se on juuri se tie, joka on johtanut nykyisiin ongelmiin. Kokoomus on vastuullinen puolue, joka tuntee talouden realiteetit. Käyttää voi vain sen, mikä on ansaittu. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö voitaisi tehdä investointeja velalla, mikäli se vahvistaa elinvoimaa ja sitä kautta tulopohjaa.

Maakunnan keskuksen Mikkelin on osoitettava suuntaa. Seuraavalle vaalikaudelle on asetettava selkeä tavoite: veroprosenttia lasketaan vähintään yhdellä prosenttiyksiköllä 21,0 %:iin. Ja sen jälkeen jatketaan kohti valtakunnan keskiarvoa eli 20,0 %:ia.

Julkilausuma- PDF

 

Kokoomuksen tilannekuva Mikkelissä -  kohti kuntavaaleja 2021

“Nykyajan pyrkimysten päämäärä on mahdollisimman laajojen kansankerrosten henkinen ja taloudellinen kohottaminen ja saattaminen osallisiksi hyvinvointiin ja nykyaikaiseen sivistyselämään.” 

Näin sanoi J.K. Paasikivi vuonna 1929 puheessaan. Sama päämäärä on edelleen keskeinen osa kokoomuslaista sivistysajattelua. Kokoomuslaisen ajattelun ja toiminnan lähtökohtana ovat seuraavat arvot: sivistys, suvaitsevaisuus, mahdollisuuksien tasa-arvo, välittäminen, vastuullisuus ja kannustavuus. 

Kokoomus on uudistava puolue. Kokoomus on uudistajien puolue. Kokoomus ei ole minkään yksittäisen ihmisryhmän etujärjestö. Me emme ole ketään mikkeliläistä vastaan, jotta voisimme olla jonkun toisen mikkeliläisen puolesta. Kokoomuslaisen aatteen kivijalkana on käyttää arvojamme koko yhteiskunnan kehittämiseen niin, että jokainen voi kokea tämän kaupungin omakseen.

Kokoomuslaisen päättäjän rooli Mikkelissä ei ole 2020-luvulla millään tavalla helppo. Tavoitteenamme on aina, että jokaisella tulee olla perhetaustastaan riippumatta mahdollisuus oppia, kouluttautua, rakentaa oma polkunsa, löytää vahvuutensa ja vaikuttaa oman elämänsä suuntaan. 

 Tilanteemme on rehellisesti sanottuna hyvin haastava:

    • Mikkelin kaupungin talous heikentyi viime vuonna jopa vuotta 2018 masentavammin. Tilinpäätös vuodelta 2019 oli 18,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, joka on lähes viisi miljoona euroa enemmän kuin vuonna 2018. 
    • Taseeseen kertynyttä alijäämää kaupungillamme on jo yli 40 miljoonaa euroa - eikä loppua näy. Asukkaiden muuttovirta Mikkelin seudun muihin kuntiin on kasvavalla käyrällä, mutta ei Mikkeliin. Valtiovarainministeriön ilmoittamat verotulokertymät ovat alittuneet pahasti parin viime vuoden aikana. 
    • Sosiaali- ja terveysmenojen kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina 6-7 % vuosittaista vauhtia. Kustannukset tulevat kasvamaan heikkenevän väestön huoltosuhteen vuoksi edelleen.

Tilanne on synkkä, mutta emme synkistele. Kokoomuslainen päättäjähän vain sisuuntuu tällaisessa tilanteessa. Me etsimme ratkaisuja, teemme uudistuksia ja päätämme nousta vaikeuksista yhdessä kaupunkilaisten kanssa. 

Me tarjoamme totuutta ja toivoa!

Haluatko mukaan tähän joukkueeseen ja ehdolle kuntavaaleihin? Tästä eteenpäin.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa oppositiopuolueen on tavallista vaikeampi saada ääntään kuuluviin

Haluamme myös kertoa ihmisille, että olemme kuulolla ja kuuntelemme. Siksi käynnistimme Poikkeusajan podcast -ohjelman. Podcastissa käsitellään poikkeusaikaa erilaisista näkökulmista ja erilaisten ihmisten kautta. Pyrimme tarjoamaan kuulijoille ratkaisuvaihtoehtoja, tietoa, vinkkejä arkeen ja tulevaisuudenuskoa kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja torstaisin.

Liity mukaan Poikkeusajan podcastin kuulijajoukkoon. Asiantuntevina vierainamme ovat mm. Hypo-pankin ekonomisti Juhana Brotherus ja kansanedustaja Elina Lepomäki.

Poikkeusajan podcast on saatavissa myös seuraavista palveluista: Spotify, iTunes, Soundcloud, Anchor, Google Podcasts, Pocket Casts ja RadioPublic

Poikkeausajan podcast

 

Kansanedustajat vierailulla Mikkelissä

Kansanedustajiamme oli vierailulla Mikkelissä puheenjohtaja Petteri Orpon johdolla. Tarjolla oli tiukkaa ja rennompaakin asiaa. Hallituksen talous ja työllistämistoimepiteet loistavat edelleen poissaolollaan.

Viime hallituskaudella kokonaisveroaste laski kaksi prosenttia. Tätä olisi jatkettava, totesi Petteri Orpo Länsi-Savon haastattelussa.

Puheenjohtajan nuija vaihtoi omistajaa kunnallisjärjestössä

Mikkelin Kokoomuksen kunnallisjärjestö piti syyskokouksensa torstaina 24.10. Olli Miettisen ilmoitettua, että hän ei ole käytettävissä puheenjohtajaksi tulevalle kaudelle, valittiin Kokoomuksen Mikkelin kunnallisjärjestölle uusi puheenjohtaja Olli Marjalaakso. Menestystä hänen luotsaamallle Kokoomukselle. 

Hallitukseen valituksi tulivat lisäksi Oskari Valtola, Nina Rasola, Emma Mäenpää, Ville Rahikainen, Jorma Harmoinen, Roope Nykänen, Jukka Rossi, Paavo Puhakka, Hannu Kortelainen ja Armi Salo-Oksa.

Muista myös vastata Mikkeli 2030-kyselyyn.

 

Juhlijat Helsingin yössä vaalivalvojaisten humussa
Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kokoomus Mikkelin Kaupunginvaltuustossa

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä elin, joka päättää kaikista tärkeimmistä asioista kuten kaupungin strategiasta sekä vuotuisesti talousarviosta, jossa määritellään kunkin hallinnonalan käytössä olevat määrärahat ja toiminnan keskeisimmät tavoitteet. Kaupungin valtuustossa on 51 valtuutettua, joista 11 kuuluu Kokoomuksen valtuustoryhmään. Ryhmän puheenjohtajana toimii Armi Salo-Oksa ja varapuheenjohtajina Olli Miettinen ja Oskari Valtola

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksia voi seurata valtuustosalin yleisölehterillä tai yleisölle varatuilla paikoilla salin takaosassa. Kokoukset ovat nähtävissä myös suorana tai tallenteena kaupungin YouTube-kanavalla. Lisäksi kokouksia voi seurata reaaliajassa Twitterissä aihetunnisteella #mlivaltuusto.

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Mikkelin Kaupunginvaltuuston kokoonpano
Mikkelin Kaupunginhallitus
Kokoomuksen vaaliohjelma

 

Mikkelissä toimii viisi Kokoomusyhdistystä: Mikkelin Kokoomus, Mikkelin Kokoomusnaiset, Mikkelin Kokoomuksen nuoret, Ristiinan Kokoomus   ja Mikkelin seudun Kokoomus. 

Kokoomus on keskustaoikeistolainen kansanpuolue, jolla on kannattajia Suomen jokaisessa kolkassa. Kokoomuksen kannattajakunta on kuin läpileikkaus Suomen kansasta, kokoomuslaisia on tasaisesti eri ammatti- ja ikäryhmissä.

Kokoomuksella on aktiivisesti toimiva järjestö, joka ulottuu Hangosta Utsjoelle. Puolueella on noin 41 000 jäsentä yhteensä yli 1 000 paikallisyhdistyksessä.

Kokoomuksen Mikkelin Kunnallisjärjestö ry löytyy myös Facebookista. Käy tutustumassa sivuihin tai tykkää niistä tai kerro kaverille.